H4G033 - Sol.licitud d’autorització per beneficiar-se de la devolució dels IIEE per motius d’utilització de productes sotmesos a IIEE en la fabricació de productes no sotmesos a IIEE

Descripció

Formulari pel qual un operador que fabriqui o produeixi articles per al consum que no estan subjectes a IE, però per a l'elaboració dels quals sí que hagi fet servir productes subjectes a IE, pugui gaudir, amb demanda prèvia, del retorn dels IE satisfets (link Articles 26 i 31 del Decret del 27/05/2010 pel qual es modifica el Reglament d'impostos especials, del 21 de gener del 2009).

L'Administració ha de poder identificar els productes subjectes utilitzats en els productes obtinguts. Sense l'autorització, no es podrà demanar cap retorn per aquest concepte “Sol·licitud de devolució dels IE per motiu d'utilització de productes sotmesos a IE en la fabricació de productes no sotmesos a IE”. Cal omplir tantes fitxes adjuntes com productes obtinguts es tinguin.

Qui ho pot demanar?

- Particular: El propi interessat com a titular de l'empresa o com a persona física.

- Empresa: Els representants legals o mitjançant un representant autoritzat.

Terminis

- Presentació: Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

- Resolució: El termini de resolució és el temps de tramitació imputable a l'Administració, al qual s'ha d'afegir el temps imputable a la persona interessada i el temps necessari perobtenir els informes obligatoris d'altres departaments.

Com es fa el tràmit?

Opció A: Tramitació presencial  Opció B: Tramitació
mitjançant l'oficina virtual
 

a. pdf Descarregueu el formulari.

b. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

c. Adjuntar la següent documentació obligatòria:

- Original de la sol.licitud.

- Característiques tècniques dels productes obtinguts i relació de les matèries primeres utilitzades .

- Registres comptables utilitzats.

d. Presenteu-lo en un despatx de la Duana Andorrana habilitat .
boto